Prowadzę zarówno terapię krótko-, jak i długoterminową. Po wstępnej rozmowie z klientem i określeniu, z jakimi trudnościami się zmaga oraz jakie cele pragnie osiągnąć, wspólnie ustalamy, jak długo będą trwały spotkania i nad jakimi problemami będziemy pracować.

Oferuję konsultacje psychologiczne w szerokim zakresie problematyki (możesz przeczytać więcej na ten temat w dziale “W czym pomagam”).

Konsultacje mogą dotyczyć indywidualnych, wewnętrznych przeżyć klienta, mogą też być skierowane do par (w tym małżeństw) i rodzin, borykających się z trudnościami we wzajemnych relacjach.

Spotkania ze mną mogą mieć charakter kontaktu osobistego i odbywać się twarzą w twarz w gabinecie, bądź też – ze względu na rozmaite okoliczności i wymogi sytuacyjne po stronie klienta, aby ułatwić mu dostęp do pomocy psychologicznej – mogą przebiegać z wykorzystaniem sieci internetowej i funkcji rozmowy video komunikatora Skype.

Jeśli barierą w sięganiu po pomoc psychologiczną w Polsce jest dla klienta nieznajomość języka polskiego, oferuję konsultacje w języku angielskim.

W szczególnych okolicznościach, gdy klient nie ma możliwości swobodnie przemieszczać się poza miejscem swego zamieszkania i korzystać z lokalnego wsparcia psychologicznego, istnieje możliwość umówienia konsultacji w domu klienta (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym warunków takiego spotkania)

Pomoc psychologiczna udzielana przeze mnie opiera się głównie na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego terapii, jednak dla dobra klienta i realizowanych przez niego w trakcie naszych spotkań celów, sięgam czasem do narzędzi innych szkół terapeutycznych.

Dla osób poszukujących w kontakcie psychologicznym swobody wyrażania swej wiary i wartości chrześcijańskich, prowadzę także poradnictwo w tym nurcie.

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji nadal masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń lub napisz do mnie. Na pytania odpowiadam osobiście, zapraszam więc serdecznie do kontaktu.