Jeśli w którejś z ważnych sfer swojego życia odczuwasz dyskomfort lub trudność, masz poczucie, że z czymś sobie nie radzisz, jakiś problem wydaje się Ciebie przerastać, a Ty czujesz w związku z tym osamotnienie bądź brak zrozumienia w najbliższym Ci otoczeniu, zapraszam Cię do rozmowy ze mną; do dialogu w bezpiecznych dla Ciebie warunkach, w gabinecie lub online – w atmosferze życzliwego, nieoceniającego zrozumienia i wsparcia.

Towarzyszę osobom niepewnym swej wartości, nieśmiałym, wycofanym, zagubionym – w odkrywaniu i realizowaniu ich pełnego potencjału, rozwijaniu mocnych stron i budowaniu stabilnego poczucia osobistej wartości.

Tym, którym trudność sprawia osiąganie wyznaczonych celów, pomagam odkrywać przeszkody psychologiczne stojące na drodze do życiowej skuteczności i motywuję do pokonywania tych przeszkód oraz realizowania osobistych planów i zamierzeń.

Pomagam klientom w budowaniu satysfakcjonujących i trwałych relacji społecznych, bliższych i dalszych związków z innymi osobami, zarówno w środowisku prywatnym, jak i szkolnym, akademickim czy zawodowym.

Zajmuję się terapią osób, które doświadczyły rozmaitych urazów fizycznych i psychicznych (wypadek, doświadczenie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, stalking, mobbing w miejscu pracy, bullying w szkole), a także przestępstw, sytuacji traumatyzujących i ekstremalnych (krzywda w wyniku klęski żywiołowej, aktu terrorystycznego; pobyt w kraju ogarniętym wojną, bycie świadkiem czegoś szokującego).

Towarzyszę i daję wsparcie osobom, które przeżywają żałobę lub bolesną stratę – utraciły ukochaną osobę lub ważną dla nich wartość (zdrowie, sprawność, dorobek życia, pracę).

Udzielam porad i pomocy psychologicznej – młodzieży, dorosłym i osobom w wieku podeszłym – w procesie przechodzenia kryzysów życiowych i rozwojowych i pokonywania wyzwań z nimi związanych.

Prowadzę poradnictwo skierowane do rodzin, wspomagając je w lepszym wzajemnym zrozumieniu i komunikowaniu potrzeb w relacjach.

Oferuję psychologiczną pomoc i terapię tym, którzy cierpią z powodu wahań i zaburzeń nastroju, depresji, uzależnień i współuzależnień, niesatysfakcjonujących relacji z innymi, zachowań kompulsywnych, nerwic i lęków, syndromów DDA i DDD, zespołu stresu pourazowego (PTSD).

W niektórych przypadkach, gdy zaburzenie ma charakter silnie destruktywny bądź zagraża zdrowiu lub życiu klienta i/lub jego najbliższych i wymaga leczenia klinicznego, farmakologicznego, terapii grupowej lub współpracy kilku różnych specjalistów (jak na przykład w przypadku anoreksji, bulimii, czy głębokich zaburzeń psychicznych), pomagam obrać kierunek i wspieram w sięganiu po dostosowaną formę leczenia.

Jeżeli w powyższym opisie nie został ujęty problem, z którym się zmagasz i masz wątpliwości, czy uzyskasz tu pomoc i wsparcie dla siebie – napisz lub zadzwoń, zadaj pytanie, a ja chętnie odpowiem.