Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 14 roku życia wzwyż. (W przypadku osób niepełnoletnich zazwyczaj proszę o dostarczenie na pierwszą wizytę pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w spotkaniach z psychologiem).

Udzielam także porad psychologicznych i terapii parom.

W szczególnych okolicznościach, jak np. stała lub tymczasowa niepełnosprawność fizyczna, oferuję pomoc mobilną, z dojazdem do miejsca zamieszkania klienta na terenie województwa dolnośląskiego w promieniu do 60 km od Wrocławia.

Osobom zamieszkałym poza granicami kraju lub z innych przyczyn pozostającym bez dostępu do lokalnej pomocy psychologicznej, udzielam konsultacji online z użyciem komunikatora Skype.

Ponadto osobom nie mówiącym po polsku oferuję konsultacje w języku angielskim.

If you do not speak Polish language, I offer psychological help in English, also available online with use of Skype video call ***