Już od lat młodzieńczych interesował mnie drugi człowiek, jego niepowtarzalna natura oraz co może on robić, by stawać się istotą szczęśliwą i spełnioną. To ukierunkowało moją późniejszą edukację i drogę zawodową.

Psychologię studiowałam w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 2007 roku uzyskałam dyplom i tytuł magistra, pisząc pracę końcową o tematyce związanej z ulubionymi nurtami psychologii pozytywnej i psychologii jakości życia, zgodnie z młodzieńczymi zainteresowaniami.

W kolejnych latach poszerzałam wiedzę w Podyplomowym Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Ukończyłam także Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej, również we wspomnianym warszawskim Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.

Uczestniczyłam w Szkoleniu Asystenta Rodzin o szczególnych potrzebach w Centrum Szkoleniowo-Profilaktycznym w Legnicy.

Doświadczenie zawodowe, oprócz prowadzonej praktyki prywatnej, zdobywałam i wciąż pogłębiam dyżurując jako psycholog w Punkcie Konsultacyjnym Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce.

Oprócz tego w latach 2015 – 2017 udzielałam stacjonarnego i mobilnego wsparcia i terapii osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach projektu “Do Pełni Sił” wrocławskiego Stowarzyszenia Intro, finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, spotykając osoby w potrzebie na terenie 9 gmin województwa dolnośląskiego.

W latach 2014-2016 pracowałam w Poradni Rodzinnej przy Fundacji “Dajmy Szansę” we Wrocławiu.

W 2015 roku prowadziłam popołudniowe zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w wiosce Okulice, w gminie Sobótka.

W roku 2014 dodatkowo zajmowałam się Asystenturą Rodzin o szczególnych potrzebach na terenie gminy Sobótka.

Ponadto przeprowadziłam w 2013 roku wykłady dla uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień w SP nr 1 w Sobótce na zlecenie uczniowskiego Klubu Sportowego “Dojo”.

Moja praca z biegiem lat fascynuje i cieszy mnie coraz bardziej, bo nie ma dwóch takich samych osób, czy dwóch takich samych historii ludzkich, a towarzyszenie klientom w ich dążeniach do pokonywania trudności, do podnoszenia jakości życia i do poczucia osobistego spełnienia – jest ogromnie satysfakcjonujące.